Klimatizácie

Stredoeurópske podnebie v ktorom žijeme sa neustále prehrieva a mení na oceánske. Táto zmena sa prejavuje veľkými výkyvmi teplôt . Riešením tejto situácie v interiéri je chladenie ako aj vykurovanie "klimatizáciou". Produkty ktoré Vám ponúkame sú rokmi overené a sú zárukou dobrej kvality. Zároveň Vám vyberieme klimatizáciu na mieru vždy podľa vašich požiadaviek a parametrov interiéru, čo pri nákupe v neautorizovanej predajni nie je možné.

Pre náročnejších klientov navrhujeme chladenie pomocou kanálových jednotiek ktoré sú inštalované v podhľade a chladený vzduch sa privádza pomocou vzduchotechnického potrubia k výustkám alebo štrbinám ktoré vieme inštalovať pod rôznymi uhlami tak aby kopírovali požadovaný tvar.

Pri každej zákazke hľadáme optimálne miesto a druh klimatizácie, ktorá vie dostatočne eliminovať prúdenie vzduchu do pobytovej resp. pracovnej zóny a tak vytvoriť dostatočný komfort v interiéry.Druhy ponúkaných klimatizácií:
  • Nástenná "SPLIT" jednotka
  • Kanálová jednotka - umiestnená v podhľade
  • Parapetná jednotka - umiestnená pod oknom, prípadne zavesená pod podhľadom
  • Kazetová jednotka - zavesená v podhľad

Všetky ponúkané klimatizácie sú inverterové nakoľko predaj neinverterových jednotiek je od roku 2014 v EU zakázaný v dôsledku znižovaniu spotreby elektrickej energie.


Klimatizáciu si môžete zakúpiť cez náš E-shop

Postup realizácie zákazky:
  • pred vypracovaním ponuky je nutná obhliadka a zameranie priestoru resp. zaslanie výkresov objektu
  • vypracovaná ponuka je odoslaná zákazníkovi elektronicky
  • zákazník potvrdí záväznú objednávku
  • po dohode so zákazníkom sa určí termín dodania a realizácie zákazky
  • zákazník pri odovzdávaní zrealizovanej zákazky potvrdí dodací list

© 2016 ECOSTEEL s.r.o.     |     www.ecosteel.eu     |     ecosteelsro@gmail.com